Správa úverov

  • Čo je to správa úverov? Správa úverov, je pomoc určená klientom, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, sú v súčasnej dobe v omeškaní so splátkami a prípadne vám hrozia exekučné konania. Zastúpime vás pred finančnými spoločnosťami a dohodneme vám zníženie mesačných splátok. Taktiež zabránime riziko exekučných konaní a zrážok zo mzdy, prípadne takéto zrážky zastavíme.
  • Ako prebieha proces? Vyplníte dotazník a dohodneme si osobné stretnutie. Na stretnutí si spíšeme vaše požiadavky a navrhneme vám najlepšie možné riešenie.
  • Aké doklady budete potrebovať? Na stretnutie si prineste, posledné upomienky z každého úveru, s ktorým chcete pomôcť.
  • Kde pôsobíme? V prípade, že ste z Bratislavy a okolia tak sa stretneme u nás na pobočke v Bratislave. V prípade, že sa nachádzate ďalej od Bratislavy, tak vieme využiť stretnutie formou videohovoru.