Doživotné bývanie

Doživotné bývanie (vhodné pre vlastníkov vo vyššom veku). Odporúčame pre klientov nad 65 rokov

Vieme odkúpiť nehnuteľnosť za čiastkovú cenu s tým, že zabezpečíme vlastníkovi doživotné bývanie v uvedenej nehnuteľnosti a nájomné za prenájom bytu je 0 EUR. Klient platí len poplatky spojené so správou bytu a energie. Odkúpna hodnota nehnuteľnosti je klientovi dôkladne odprezentovaná a pozná aj jej spôsob stanovenia. Klient má záruku bezplatného doživotného bývania, nezávisle od dĺžky života.

Príklad 1:

Pán Viliam predal svoj jednoizbový byt v roku 2012 za dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna cena bola stanovená presnou analytickou metodikou. Klient vopred spoznal konkrétny návrh kúpnej ceny aj ako bola spočítaná. Po dôkladnom zvážení nastal predaj nehnuteľnosti a zároveň záväzok z našej strany o tom, že môže v uvedenom byte ostať doživotne bývať s tým, že bude platiť len poplatky spojené s užívaním bytu. Klient platí vlastníkovi len poplatky spojené so správou domu a službami (100 EUR/mesiac). Zúčtovania od správcu dostáva každoročne k rukám, aby vedel porovnať, že platí len to, čo reálne spotrebuje. Hospodárnym správaním pravidelne dosahuje preplatky, ktoré mu vraciame.

Príklad 2:

Pán Jaroslav mal záujem ostať bývať vo svojom veľkometrážnom byte s garážou. Byt mu je síce veľký, ale je zvyknutý na prostredie, susedov a má veľa osobných vecí, s ktorými by sa nerád rozlúčil. Sťahovanie sa mu javilo ako náročné a pre neho ako neprijateľné riešenie. Poplatky spojené s bytom síce zvládal uhrádzať, ale neostávalo mu už na iné potreby. Má sťaženú chôdzu a potreboval si kúpiť nové, spoľahlivejšie auto a investovať do zlepšenia svojho zdravotného stavu. Od pána Jaroslava sme kúpili byt za vopred dohodnutú cenu, zohľadňujúcu možnosť doživotne v byte bývať bez platenia nájomného. V byte ostal naďalej bývať. Jediné náklady, ktoré s nehnuteľnosťou má, sú len tie, ktoré platil pôvodne ako vlastník (poplatky spojené s užívaním bytu).

Príklad 3:

Pani Magda nám predala byt za vopred dohodnutých podmienok. Kúpna cena bola stanovená dohodou a zohľadňovala to, že po predaji bude môcť bývať v byte doživotne bez platenia nájomného iba za poplatky správcovi bytového domu. Pani mala vysoké záväzky voči banke a nebankovým subjektom. Tieto záväzky mesačne splácala a súhrn mesačných splátok bol cca 500 €. Predajom bytu všetky záväzky jednorázovo uhradila. Dnes jej ostáva celý dôchodok na život. Pani mala dôchodok 500 €, k tomu mala splátky 500 €, dnes má dôchodok 500 € a záväzky 0. Situácia sa jej vyriešila, dnes má priestor na dôstojný život. Pani môže navštevovať pravidelne kúpeľnú liečbu a venovať sa svojim záľubám, čo do predaja nehnuteľnosti bolo pre ňu finančne nezvládnuteľné. 

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a máte záujem o viac informácií tak nás kontaktujte cez nasledovný formulár: