Investičné alebo kapitálové životné poistenie, ktoré je výhodnejšie?

12.06.2020

Poistenie popri krytí poistných rizík, môže aj financie zhodnocovať. Takéto zhodnocovanie umožňuje kapitálové aj investičné životné poistenie. S takýmto druhom poistenia sa viete stať investormi na akciových a dlhopisových trhoch.

  • Pri investičnom životnom poistení sa jedna časť sumy, ktorú vkladáte do daného produktu, použije na investovanie, pri čom si vy sami zvolíte investičnú stratégiu. Samozrejme, úlohou finančného sprostredkovateľa je aby vám odborným spôsobom poradil pri voľbe danej stratégie. Výhodou daného produktu je, že môžete dosiahnuť vyšší výnos ale na druhej strane nemáte garantovanú poistnú čiastku pri dožití.
  • Pri kapitálovom životnom poistení ide o menej výnosné zhodnocovanie finančného vkladu, výhodou je, že vám poisťovňa garantuje určité zhodnotenie úspor. V tomto prípade, nemôžete ovplyvniť tvorbu investičnej stratégie a urobí to na miesto vás poisťovňa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súčasných produktoch a nechať si odborne poradiť, ktoré poistenie je pre vás výhodnejšie, neváhajte nás kontaktovať.